Zapraszamy

Uczestniczymy
2011 Zajęcia edukacyjne ,, Zasady bezpiecznego zachowania się podczas wakacyjnych zabaw "

   Dnia 15 czerwca 2011r. w Bibliotece Pedagogicznej w Sokółce odbyły się zajęcia edukacyjne na temat zasad bezpiecznego zachowania się w czasie wakacji.Zajęcia prowadziły stażystki Wydziału ds. Nieletnich i Prewencji Powiatowej Komendy Policji w Sokółce - Luiza Chmiel, Magdalena Sarosiek, Anna Kunda. Na początku uczniowie dowiedzieli się jakie są numery telefonów alarmowych do policji, straży pożarnej i pogotowia.Następnie dzieci zapoznały się z zasadami bezpiecznego poruszania się po ulicy i rozwiązały quiz dotyczący pojazdów, którymi poruszają się: straż pożarna, straż miejska, policja i pogotowie ratunkowe.Później prowadzące powiedziały uczniom jak bezpiecznie korzystać z kąpieli wodnych.W następnej części spotkania uczestnicy zajęć zostali poinformowani jakie grożą niebezpieczeństwa podczas kontaktu z nieznajomymi ludźmi.Na koniec dzieci dowiedziały się co należy zrobić jeżeli zaatakuje ich niespodziewanie groźny pies. Wszyscy uczniowie otrzymali od prowadzących broszurki dotyczące bezpiecznego spędzania wakacji.Dzieci wykazały ogromne zainteresowanie przeprowadzonym tematem zajęć i chętnie odpowiadały na zadawane im pytania.

 

     

Miejsce: 
Filia CEN Sokółka
Prowadzący/Organizator: 
Stażystki z Wydziały ds. Nieletnich i Prewencji Powiatowej Komendy Policji w Sokółce
Adresaci: 
Uczniowie szkoły podstawowej