Zapraszamy

Uczestniczymy
Rola nauczyciela wychowawcy dziś i jutro; (ujęcie teoretyczne)

Rola nauczyciela wychowawcy dziś i jutro
(ujęcie teoretyczne)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010
sporządzone w oparciu o zbiory CEN w Białymstoku

 

1.    Być wychowawcą / Paweł Bartnik // Problemy Opiekuńczo-Wychowaw–cze. - 2001, nr 9, s. 47-48
2.    „Co wygrałem, co przegrałem, a co diabli wzięli” : z doświadczeń wychowawcy klasy / Dariusz Chętkowski // W : Wychowanie : pojęcia – procesy – konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 3 / red. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. – Gdańsk, 2007. – s. 129-162
3.    Dla dobra dziecka : o warsztacie pracy nauczyciela-wychowawcy / Maryla Sowisło. – Kraków : „Impuls”, 2007
4.    Dyscyplina i kierowanie klasą / Clifford H. Edwards. – Warszawa : Wydaw. Naukowe. PWN, 2006
5.    Ewolucja funkcji, zadań i kompetencji nauczyciela wychowawcy w XX wieku / Czesław Banach // Pedagogika Społeczna. – 2000, nr 1, s. 29-45 (czasopismo dostępne w Książnicy Podlaskiej)
6.    Gry psychologiczne – przyczyna i rozwiązywanie trudności wychowaw-czych / Joanna Borowicz // Lider. – 2007, nr 1, s. 25-28
7.    Inspirujący dialog / Sylwia Smolik // Wychowawca. – 2008, nr 6, s. 5-7
8.    Jak bardzo trzeba być mądrym, aby być dobrym : czynniki wpływające na kształtowanie więzi między wychowawcą a wychowankami / Katarzyna Rychowska // Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. – 2008, nr 7, dod. Wychowawca s. 1-4
9.    Jaki przywilej dla wychowawcy? / Marcin Tomczak // Wychowawca. – 2000, nr 7/8, s. 6-8
10.    Język w wychowaniu – rzecz o tym, co się dzieje w klasie szkolnej / Renata Wawrzyniak-Beszterda // W : Wychowanie : pojęcia – procesy – konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 3 / red. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. – Gdańsk, 2007. – s. 67-90
11.    Kilka uwag o sylwetce i powinnościach wychowawcy / Beata Boćwińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 4, s. 18-19
12.    Kompetencje nauczyciela wychowawcy / red. Nauk. Krystyna Ferenz, Edward Kozioł. – Zielona Góra : Red. Wydaw. Humanistyczno-Społecznych, 2002
13.    Mocne i słabe strony wychowania w szkole : (nie)prześmiewcze refleksje długoletniego praktyka / Józef Pielachowski // W : Wychowanie : pojęcia – procesy – konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 3 / red. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. – Gdańsk, 2007. – s. 233-262
14.    Nauczanie wychowujące : założenia a rzeczywistość / Olga Wyżga. – Kraków : Wydaw. Nauk. AP, 2007
15.    Nauczyciel dla ucznia – uczeń dla nauczyciela / Jacek Świst // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 30-36
16.    Nauczyciel – opiekun – wychowawca : (tradycja, teraźniejszość, nowe wyzwa-nia) / pod red. Ryszarda Stankiewicza. – Poznań ; Zielona Góra : „Eruditus”, 2002
17.    Nauczyciel jako dobry wychowawca / Jan A. Malinowski // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 12, s. 7-11
18.    Nauczyciel wychowawca / Gary Horny, Eric Hall, Carlos Hall. – Gdańsk : GWP, 2005
19.    Nauczyciel-wychwawca czasu polskich przełomów / Netta Nowosad. – Kraków : „Impuls”, 2001
20.    Nauczyciel wychowawca w szkole walfdorfskiej : wprowadzenie w specyfikę pracy / Helmut Eller. -  Kraków : „Impuls”, 2009
21.    Nauczyciel wychowawcą : materiały pokonferencyjne : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Łaniewskiej. – Białystok : Wydaw. CEN, 2003
22.    Nieprzypadkowe spotkania, czyli o rozmowie w wychowaniu / Ewa Bochno // W : Wychowanie : pojęcia – procesy – konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 3 / red. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. – Gdańsk, 2007. – s. 91-108
23.    Oczekiwania wobec nauczycieli XXI wieku. Cz. 1 / Henryk Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 4, s. 16-18
24.    Osobowość nauczyciela wychowawcy / Joanna Hołodiuk // Edukacja
i Dialog. – 2005, nr 3, s. 4-9
25.    Partnerstwo wychowawcy z rodzicami / Katarzyna Kuczera-Wita // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 10, s. 35-37
26.    Pedagog-profilaktyk / Marek Dziewiecki // Wychowawca. – 2004, nr 11, s. 15
27.    Pomyśl siebie… : minieseje dla wychowawcy klasy / Maria Dudzikowa. – Gdańsk : GWP, 2007
28.    Porozumiewanie się w procesie wychowania / Małgorzata Kiedrowska // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 4/5, s. 27-29
29.    Rola wychowawczy w eliminowaniu zaburzeń rozwojowych małych dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej / Beata Skwarek // W : Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / red. Aleksandra Chudzik. – Łódź, 2008. – S. 225-236
30.    Samotność za szkolną bramką / Anna Piekarska // Głos Pedagogiczny. – 2009. nr 9, s. 14-17
31.    „Sposób na trudnego Alcybiadesa”, czyli słów kilka o roli inteligencji emocjonalnej w klasie / Zuzanna Taraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 4, s. 12-14
32.    Tożsamość wychowawcy / Henryka Kwiatkowska // W : Wychowanie : pojęcia – procesy – konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 3 / red. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. – Gdańsk, 2007. – s. 17-42
33.    Trzy razy M [mediator, moderator, mentor] / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 12, s. 29-31
34.    Vademecum wychowawcy / Beata Badziukiewicz, Mirosław Sałasiński. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2005
35.    W cieniu własnej wiedzy : między pewnością a bezradnością wychowaw- cy / Stanisław Dylak // W : Wychowanie : pojęcia – procesy – konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 3 / red. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. – Gdańsk, 2007. – s. 43-66
36.    Wolność w prawdzie / Joanna Makak // Wychowawca. – 2004, nr 2,
s. 8-11
37.    Wychowawca klasy : założenia i rzeczywistość / Bogdan Mazur // Nowa Szkoła. – 2000, nr 8, s. 20-21
38.    Wychowawca klasy, czyli nauczyciel od wszystkiego / Halina Kilian, Józef Kilian // Nowa Szkoła. – 2000, nr 8, s. 24-26
39.    Wychowawca- personalista / Marek Dziewiecki // Wychowawca. – 2004, nr 12, s. 15
40.    Wytyczne do pracy wychowawcy klasy / Jolanta Hajduka // Wychowa– wca. - 2003, nr 2, s. 22-23
41.    Zawód – Wychowawca : lekcja 2 rok szkolny 2008/2009 / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 10, dod. s. I-VIII
42.    Zreformować wychowanie / Izabela Śliwa // Edukacja i Dialog. – 2000,  nr 2, s. 32-35

Oprac. Aniela Maciejczuk
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny
CEN w Białymstoku