Zapraszamy

Uczestniczymy
Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne - praktycznie

 

Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne - praktycznie.
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010
(sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej CEN)

 

1 . Baśniowa maska karnawałowa-zabawa w teatr : scenariusz warsztatów literacko-plastycznych / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 1,
s. 8-9
2 . Bieda z tymi zajęciami / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. – 2009,
nr 47, s. 8
3 . Cele i zadania oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych-w ogólnodostępnych strefach rekreacji dziecięcej w Poznaniu / Magdalena Król-Zielińska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 1, s. 36-39
4 . Co robi uczeń w wolnym czasie? / Małgorzata Hamada // Wychowawca. – 2003, nr 7-8, s. 31-33
5 . Czerwony Kapturek / Elżbieta Antczak // Języki Obce w Szkole. – 2005,
nr 4, s. 120
6 . Dwie, a może więcej // Głos Nauczycielski. – 2003, nr 1, s. I-III
7 . Harcerskie lotnictwo / Artur Walczak // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 1,
s. 68-72
8 . Historia pewnych zajęć / Teresa Kubacka // Życie Szkoły. – 2005, nr 9,
s. 35-40
9 . Jak długo jeszcze będą padały kwaśne deszcze : scenariusz zajęć pozalekcyjnych / Grażyna Godlewska, Bernadeta Jankowska // Aura. – 2001,
nr 9, s. 4
10 . Jak wychować ludzi z pasją? / Anna Lis // Nowa Szkoła. – 2003, nr 7, s. 57-58
11 . Jak znaleźć sens w tym, co się robi / Beata A. Igielska //Nowa Szkoła. – 2006, nr 2, s. 10-12
12 . Koło biblioteczne w szkole podstawowej / Urszula Karczewska, Iwona Pelplińska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 1, s. 10
13 . Koło dziennikarskie : program dla szkół podstawowych / Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. – 2004, nr 10, s. 27-31
14 . Koło języka angielskiego w gimnazjum-słów kilka o rozwijaniu zainteresowań uczniów / Jarosław Sarzała // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 3, s. 76-79
15 . Koło matematyczne w szkole podstawowej / Zbigniew Bobiński, Piotr Nodzyński, Mirosław Uscki. – Toruń : Wydawnictwo „Aksjomat” Piotr Nodzyński, 2008
16 . Kółko języka niemieckiego-dobry sposób na rozwijanie zainteresowań uczniów / Halina Szwajgier // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 4, s. 100-103
17 . Koło zainteresowanych językiem rosyjskim w gimnazjum-plan pracy / Małgorzata Janowczyk // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 4, s. 64-69
18 . Komputer i modelarstwo / Włodzimierz Rozbicki // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2001, nr 4, s. 9-10
19 . Kronika obrazów komputerowych : realizacja zajęć pozalekcyjnych
z komputerem metodą całorocznego projektu edukacyjnego / Kalina Gryszanowicz //Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 1, s. 18-19
20 . Ludzie znani nam bliscy : cykl spotkań kółka czytelniczego / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 4, s. 18-20
21 . Metoda projektowa na lekcji języka niemieckiego / Hanna Babińska // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 3, s. 142-144
22 . Młode pokolenie Europejczyków / Bożena Pytka // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2008, nr 1-2, s. 5-7
23 . Nasze dziedzictwo, nasza Europa / Lucyna Domaszczyńska // Życie Szkoły. – 2005, nr 5, s. 35-37
24 . National Goegraphic : scenariusz wystawy fotografii / Grażyna Kuzyka // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 2, s. 20
25 . Nowatorska działalność szkolnego koła historycznego dla niesłyszących / Piotr Jezierski // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 5, s. 371-373
26 . O roli i możliwościach organizowania zajęć pozalekcyjnych / Danuta Łazarska // Nowa Polszczyzna. – 2007, nr 3, s. 19-21
27 . Ognisko pracy pozaszkolnej / Irena Fedorowicz // Życie Szkoły. – 2004, nr 3, s. 26-27
28 . Pixel : szkolne koło fotograficzne / Magdalena Marchewka // Bibliotekaw Szkole. – 2009, nr 2, s. 18-19
29 . Pozalekcyjne zajęcia muzyczne w szkole / Maria Dziadzio // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2003, nr 3, s. 146-148
30 . Praca z uczniem zdolnym / Anna Nakielska-Kowalska // Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. – 2009, nr 8, s. 3-9
31 . Praca z uczniem zdolnym w „Kole Miłośników Poezji” (program autorski) / Beata Prościak // Język Polski w Liceum. – 2004/2005, nr 3, s. 98-108
32 . Program zajęć koła matematycznego dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Małgorzata Borowska // Kwartalnik Edukacyjny. – 2007, nr 2, s. 96-106
33 . Projekt edukacyjny a rozwój ucznia / Mirosław Wołojewicz // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 6, s. 44-48
34 . Projekt zajęć pozalekcyjnych  dotyczących integracji europejskiej / Małgorzata Popów, Mirella Kreft // Geografia w Szkole. – 2000, nr 5, s. 262-264
35 . Radio w szkole / Mirosława Szamotuło-Kądziela, Władysława Szwejer // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 10, s. 10-11
36 . Realizacja edukacji regionalnej w toku zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych / Anna Zellma // Wychowanie na Co Dzień. – 2001, nr 4-5,
s. 36-38
37 . Ryszard Wroczyński : żyć w ludziach i dziełach / Ewa Kozdrowicz, Tadeusz Pilch. – Warszawa, 2007. – S. 135-160 : Wychowanie poza szkołą
38. Scenariusze zajęć pozalekcyjnych w klasie I wykorzystujące technikę „treningu twórczości” / Iwona Rubacha // Nauczanie Początkowe 2008/2009, nr 2, s. 72-82
39 . Stawianie problemów w sztuce / Maria Ryżyk // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2001, nr 3, s. 37-39
40 . Szachy w szkole podstawowej / Kinga Musialska // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 1, s. 5-6
41 . Szkolne Kluby Europejskie / Iwona Wal // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 5, s. 13-14
42 . Szkolne zajęcia pozalekcyjne w świetlicy gimnazjum-propozycja programu / Anna Antczak  // Przegląd Edukacyjny. – 2002, nr 3, s. 5-8
43 . Szkolny system wspierania zdolności : jak rozpoznawać i rozwijać dziecięce uzdolnienia? / Iwona Fechner-Sędzicka. – Toruń : „Aker”, 2003
44 . Taneczna podróż dookoła świata (innowacja) / Bożena Saczek // Lider. – 2009, nr 4, s. 23-30
45 . Uczyć i wychowywać także po lekcjach / Elżbieta Jatulewicz // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 1, s. 43-45
46 . Wprawki w tworzeniu reportaży : zajęcia dla koła dziennikarskiego licealistów / Klaudia Garguła-Ciuła // Nowa Polszczyzna. – 2007, nr 1, s. 19-24
47 . Wybrane aspekty jakości życia uczniów w szkole-perspektywa zróżnicowanych form systemu kształcenia a zadowolenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z zajęć pozalekcyjnych
i działań opiekuńczych szkoły / Sławomira Sadowska // Wychowanie na Co Dzień. – 2006, nr 4/5, s. 9-17
48 . Wychowanie pozaszkolne, pozalekcyjne oraz edukacja równoległa-rozwój i przemiany / Mariusz Cichosz // Pedagogika Społeczna. – 2001, nr 2, s. 7-17
49 . Wystawy naukowe jako forma pracy pozalekcyjnej / Ewa Pieczonka // Biologia w Szkole. – 2002, nr 4, s. 210-212
50 . Zajęcia językowe jako alternatywa nudnego popołudnia / Bronisław Niespor // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 3, s. 115-117
51 . Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne jako inwestycja edukacyjna / Alina Sukiennicka // Refleksje. – 2008, nr 3, s. 9-11
52 . Zajęcia pozalekcyjne gimnazjalistów-raport z badań / Anita Famuła-Jurczak // Wychowanie na Co Dzień. – 2009, nr 4-5, s. 19-24
53 . Zajęcia pozalekcyjne uczniów szkół gimnazjalnych / Agata Pindera // Nauczyciel i Szkoła. – 2007, nr 3-4, s. 215-220 ( czasopismo dostępne
w Książnicy Podlaskiej)
54 . Zajęcia pozalekcyjne w zreformowanej szkole : oczekiwania
i rzeczywistość / Anna Popek. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002
55 . Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej / Tadeusz Kott. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002
56 . Zajęcia pozalekcyjne z języka rosyjskiego / Elżbieta Nowak, Grażyna Różak // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 2, s. 80-82


Oprac. Teresa Majewska
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny
CEN Białystok 2010r.