Zapraszamy

Uczestniczymy
Wystawy biblioteczne


W Bibliotetece Pedagogicznej CEN przygotowujemy wystawy:

Edukacyjne, kierowane do uczniów, połączone z lekcjami bibliotecznymi). Najciekawsze z nich:

Promujące twórczość nauczycieli, dzieci i młodzieży, projekty:

Okazjonalne upamiętniające ważne wydarzenia, rocznice.

Nowości wydawniczych (w wydziałach udostępniania)

Zapraszamy do zwiedzania !