Zapraszamy

Uczestniczymy
"Verba volant, scripta manent"-" Słowa ulatują, pismo pozostaje" - relacja z zajęć.

W ramach projektu edukacyjnego "Słowa ulatują, pismo pozostaje" nauczyciele bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej CEN przeprowadzili 8 lekcji bibliotecznych z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. W przygotowanej sali, dzięki eksponatom z Muzeum Historycznego w Białymstoku, ciekawym okazom bibliofilskim z naszej biblioteki oraz krótkim prezentacjom multimedialnym towarzyszącym opowieściom o historii pisma i książki, uczestnicy mogli odbyć fascynującą podróż w przeszłość.

Aby uzmysłowić uczniom kluczową rolę pisma w rozwoju cywilizacji i komunikacji międzyludzkiej przygotowano do wykonania kilka niełatwych lecz ciekawych zadań. Jedna grupa zapisuje konkretną wiadomość bez użycia liter, za pomocą symboli, znaków, rysunków a inni uczniowie muszą to zrozumieć i odczytać.

Oto przykłady takich " wiadomości" - czy są łatwe do rozszyfrowania?

 

 

Tak wyglądały zajęcia z uczniami z Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku