Zapraszamy

Uczestniczymy
Regulamin konkursu plastycznego w ramach projektu "Niemiecka literatura - czytamy to co dobre " II edycja

 

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS I-III ORAZ IV-VII

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

inspirowany lekcjami bibliotecznymi w ramach projektu czytelniczego

„Niemiecka literatura - czytamy to co dobre II"

Regulamin konkursu

I. Organizatorzy:

 • Goethe-Institut w Warszawie
 • Medioteka Języka Niemieckiego w Białymstoku

II. Cele konkursu:

 • zachęcenie młodzieży do samodzielnego czytania książek;
 • doskonalenie pracy w grupie;
 • przybliżenie młodzieży obrazu Niemiec;
 • rozbudzanie kreatywności młodzieży.

III. Adresaci konkursu:

Uczniowie szkół podstawowych.

IV.Założenia organizacyjne

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach

 • uczniowie klas I-III
 • uczniowie klas IV-VII

Prace do konkursu nie będą zwracane autorom.

IV. Struktura konkursu:

Praca konkursowa:

· powinna nawiązywać do treści podejmowanych podczas lekcji bibliotecznych lub treści samodzielnie przeczytanej książki (lista lektur na końcu regulaminu) ;

· powinna być wykonana w formacie A4 lub A 3 techniką umożliwiającą  wyeksponowanie pracy w antyramie

· może być wykonana w zespole od 2 do 4 osób bądź indywidualnie

· powinna powstać specjalnie na ten konkurs i nie może być wykorzystana w innym .

Kryteria oceny:

· dopasowanie pracy plastycznej do treści podanych na lekcji lub treści przeczytanej książki ;

· oryginalność pracy;

· wyraz artystyczny.

Terminarz konkursu:

· Termin prac plastycznych do 31.03.2018.

Prace plastyczne należy dostarczyć do Medioteki Języka Niemieckiego w Białymstoku. Adres: Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Złota 4, p. 103, , 15-016 Białystok

Prace nadesłane po 31.03.2018 nie wezmą udziału w konkursie.

Warunki uczestnictwa:

1.    Nauczyciele / szkoła mogą zgłosić maksymalnie po 2 prace konkursowe na każdy poziom (dla klas I-III oraz IV-VII);

2. Złożone prace konkursowe powinny być podpisane hasłem , należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym hasłem i zawierającą następujące dane:

a. hasło użyte do podpisu pracy,

b. imiona i nazwiska autorów pracy,

c. nazwę i adres szkoły (pocztowy i elektroniczny),

d. imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, ( adres elektroniczny)

e. oświadczenia ucznia,

f. oświadczenia nauczyciela/opiekuna o wyrażeniu przetwarzania danych

Oświadczenie (formularz) do wydruku jest w załączniku pod listą lektur.

Prace bez załączonej koperty z wyżej wymienionymi elementami nie będą przyjmowane.

Skład komisji konkursowej:

W skład komisji konkursowej  : Krystyna Łuniewska  (konsultant ds. j. niemieckiego CEN w Białymstoku) oraz Jolanta Bakier  (MJN), Małgorzata Kakareko-Wiszowata,Elżbieta Korzeniecka (Galeria Na Złotej).

Nagrody:

Laureaci konkursu zostaną wyróżnieni nagrodami i dyplomami.  Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie podczas konferencji podczas konferencji podsumowujący projekt czytelniczy „Niemiecka literatura - czytamy to co dobre" (maj 2018).

Uwagi końcowe:

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania pracami nadesłanymi na konkurs i wykorzystania ich w celu promocji;
 • wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie proszeni są o podpisanie  zgody  i załączenie oświadczenia na temat przetwarzania danych osobowych ( punkt „Warunki uczestnictwa")
 • formularze oświadczeń danych osobowych dla ucznia oraz nauczyciela/opiekuna  są  do pobrania na stronie internetowej MJN
 • po szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz  lektur zapraszamy do Medioteki Języka Niemieckiego mieszczącej się w Centrum Edukacji Nauczycieli , Białystok ul. Złota 4, p. 103, tel. 48 85 7327323,  +48857329867 jolanta.bakier@cen.bialystok.edu.pl, krystyna.luniewska@cen.bialystok.edu.pl
 • Organizatorzy konkursu dziękują z góry wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział w konkursie!

W imieniu organizatorów:

Krystyna Łuniewska konsultan ds. języka niemieckiego

Jolanta Bakier Medioteka Języka Niemieckiego

Książki dostępne w bibliotece pedagogiczne CEN ul. Złota 4

Lista lektur

 • Alberta szuka miłości / Isabel Abedi
 • Auto Ferdynand / Janosch ; przekł. D. Hartwich, E. Kozyra-Pawlak, P. Mras.
 • Mond war Zeuge / von Volker Borbein und Marie-Claire Loheac-Wieders.
 • Emil i detektywi / Erich Kastner
 • Ilustrowana geografia świata / Tomasz Kaczmarek, Urszula Kaczmarek, Małgorzata Mazurek, Dariusz Wrzesiński.
 • Kapitan Sharky i morski potwór / Jutta Langreuter, Silvio Neuendorf
 • Kapitan Sharky i wyspa skazańców/ aut. Jutta Langreuter ; il. Silvio Neuendorf ; tł. Monika Michałowska.
 • Hugo i łowcy duchów [Film] / reż. Tobi Baumann ; scen. Tobi Baumann, Murmel Clausen ; zdj. Thomas Kienast ; muz. Ralf Wengenmayr wyk. Milo Parker [ et al.].
 • Labirynt Śniących Książek /Walter Moers
 • Latająca klasa[książka mówiona] /Erich Kastner (audi)
 • Lola gotuje / Isabel Abedi
 • Mond war Zeuge / von Volker Borbein und Marie-Claire Loheac-Wieders.
 • Malutka czarownica / Otfied Preussler
 • Miś i tygrysek idą do szkoły / Janosch
 • Momo albo Osobliwa historia o złodziejach czasu i dziewczynce, która odzyskała dla ludzi skradziony im czas / Michael Ende ; il. Michael Ende ; przeł. Ryszard Wojnakowski.
 • Morza szept / Patricia Schroder
 • Niemcy / Sławomir Adamczak, Katarzyna Firlej-Adamczak [oraz Joanna Kułakowska-Lis].
 • Nowe piegi dla Sobka / Paul Maar
 • O małym krecie który chciał wiedzieć kto mu narobił na głowę /Werner Holzwarth, Wolf Erlbruch
 • Park rozbitków / Alina Bronsky
 • Przygody Małego Wodnika / Otfied Preussler
 • Rico Oskar i głębocienie / Andreas Steihöfel
 • Rico Oskar i złamanie serca / Andreas Steihöfel
 • Rozbójnik Hotzenplotz / Otfied Preussler
 • Rycerz widmo / Cornelia Funke
 • Straszna piątka / Wolf Erlbruch
 • Switch / Christian Bieniek
 • Szczęśliwy, kto poznał Hrdlaka / Janosch ; przekł. Emilia Bielicka.
 • Uniwersytet dziecięcy / Ulrich Janssen, Ulla Steuernagel
 • Uniwersytet dziecięcy semetr drugi / Ulrich Janssen, Ulla Steuernagel
 • Wigilia Misia i Tygryska / Janosch
ZałącznikRozmiar
formularz właściwy.pdf557.74 KB
sohbet hatları sohbet telefonları canlı sohbet hattı sohbet telefonları canlı numaraları