Zapraszamy

Uczestniczymy
"Z mediami przez wieki". Wystawa wspierająca realizację ścieżki Edukacja czytelnicza i medialna (marzec - maj 2008)


Wystawa "Z mediami przez wieki" była dostępna zwiedzającym od marca do połowy maja 2008r. Obejrzało ją 1913 uczniów (67 grup) i 214 nauczycieli.

CELE WYSTAWY
Wystawa została  przygotowana w formie tradycyjnej i elektronicznej. Miała na celu ukazanie, w kontekście historycznym, rozwoju mediów oraz zaprezentowanie najważniejszych nośników informacji i pokazanie urządzeń do ich odtwarzania.

W oparciu o wystawę przeprowadzano lekcje biblioteczne z edukacji czytelniczej i medialnej:

  1. „Od książki do Internetu” dla uczniów szkół podstawowych";
  2. „Formy komunikatów medialnych” dla uczniów szkół gimnazjalnych";
  3. „Tradycyjne i nowoczesne źródła informacji” dla uczniów szkół ponadgimanzjalnych".

AUTORZY
W przygotowaniu wystawy uczestniczył cały zespół nauczycieli bibliotekarzy, wszyscy pozyskiwali eksponaty, włączali się do przygotowania ekspozycji.

  1. Koordynator  – Olga Topolewska
  2. Przygotowanie wystawy tradycyjnej – Aniela Maciejczuk, Magdalena Kraszewska, Małgorzata Kakareko – Wiszowata, Małgorzata Konopka, Ewa Harasimik, Elżbieta Korzeniecka, Katarzyna Gosk, Dorota Rutkowska, Jolanta Bakier.
  3. Przygotowanie  wystawy wirtualnej – Daniel Gromacki, Katarzyna Gosk – pomysł, grafika i strona techniczna; Magdalena Kraszewska i Olga Topolewska – tekst.
  4. Scenariusze zajęć i prezentacje multimedialne - Magdalena Kraszewska, Olga Topolewska
  5. Wybór literatury i zestawienie tematyczne -  Elżbieta Korzeniecka
  6. Prowadzenie lekcji i oprowadzanie po wystawie – Ewa Harasimik, Magdalena Kraszewska, Małgorzata Kakareko – Wiszowata, Olga Topolewska

WYSTAWA WIRTUALNA - zapraszamy do obejrzenia

FOTOREPORTAŻ

Uroczyste otwarcie wystawy tradycyjnej

Zdjęcia eksponatów

sohbet hatları sohbet telefonları canlı sohbet hattı sohbet telefonları canlı numaraları