Zapraszamy

Uczestniczymy
Lekcje z Miłoszem - materiały dla nauczycieli języka polskiego


Lekcje z Miłoszem - materiały dla nauczycieli języka polskiego
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Białymstoku

 

 1. „A poezja jest prawda” : o cnotach poetyckich Czesława Miłosza (propozycje metodyczne dla szkoły podstawowej / Halina Mrazek // Polonistyka . – 1993, nr 9, s. 541-545
 2. A słowa jak ziarna… : wybór konspektów lekcji języka polskiego w klasach IV-VIII / Elżbieta Gałczyńska, Romuald Jabłoński, Elżbieta Szczepańska. – Płock 1995. – 253-254 : Tragizm „pokolenia dramatycznego” – na podstawie „Ballady” Czesława Miłosza
 3. Apel do rządzących narodem – dwa wzorce poezji obywatelskiej : Czesław Miłosz „Do Polityka” i Jan Kochanowski „Pieśń XVI” / Stanisław Bortnowski // W : Lekcje poezji w szkole średniej. Cz. 2 / pod red. Stanisława Żaka. – Kielce 1993. – s. 19-28
 4. Bardziej szczegółowo, wnikliwie i nowocześnie, czyli o czytaniu Miłosza w Internecie / Wioletta Poturlała // Język Polski w Liceum. – 2004/2005, nr 1, s. 70-76
 5. Chwila zadumy nad światem – Czesław Miłosz „Przypowieść o maku” : konspekt zajęć z języka polskiego dla klasy VI / Maria Czeszak-Godula // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 7-8, s. 9
 6. Cóż dziwnego, że rośli w tym kraju poeci? / Jolanta Malczewska // Język Polski w Szkole Średniej. – 1999/2000, z. 1, s. 32-37 (Cz. Miłosz „Toast”)
 7. Czesław Miłosz „Ballada” / Halina Mielniczuk // W : Materiały pomocnicze dla nauczycieli języka polskiego w klasach IV-VIII / oprac. Wera Rogacin, Marianna Sawicka. – Biała Podlaska 1995. – s. 80-82
 8. Czesław Miłosz „Ganek” / Urszula Szydłowska // W : Jak oglądać świat w klasie czwartej ? : poradnik dla nauczyciela / pod red. Danuty Chwistek i Elżbiety Nowosielskiej. – Poznań 2000. – s. 222-223
 9. Czesław Miłosz : „Obłoki” / Marian Stala // W : Poezja współczesna w szkole I interpretacje / pod red. Aliny Kowalczykowej. – Warszawa 1998. – s. 73-78
 10. Czesław Miłosz „Poezje” / oprac. Konstanty Pieńkosz. – Warszawa 1990 (Przewodnik po lekturach; 20)
 11. Czesław Miłosz „Słońce” / D. Kozłowska // W : Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół podstawowych. Z. 8 / red. Anna Piwońska, Lesława Bemben. -  Zielona Góra 1987. – s. 35-40
 12. Czesław Miłosz : „Świty” / Stanisław Barańczak // W : Poezja współczesna w szkole I interpretacje / pod red. Aliny Kowalczykowej. – Warszawa 1998. – s. 79-94
 13. Czesław Miłosz – życie i twórczość : lekcja języka polskiego dla uczniów klasy IV szkoły średniej w bibliotece szkolnej / Rafał Czerniak // Poradnik Bibliotekarza. – 1997, nr 5, s. 22-23
 14. Czesława Miłosza zaduma nad historią (Campo di Fiori) / Jerzy Kram // Język Polski w Szkole IV-VIII. – 1982/1983, z. 4, s. 26-29
 15. Człowieka współczesnego kłopoty z tożsamością : eseje Czesława Miło-sza jako propozycja kontekstu w edukacji licealnej / Aneta Żurowska // Nowa Polszczyzna. – 2008, nr 3, s. 20-25
 16. Czy dom to tylko ściany? („Ganek” Cz. Miłosza) / Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk, Grażyna Wiśniewski // W : Poprzez lekturę i zabawę ku wartościom : (lekcje języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum) /pod red. Grażyny Wiśniewskiej. – Lublin 2001. – s. 42-49
 17. Czy tylko poetycki obraz miast Europy? : Czesław Miłosz „Ojciec objaśnia” : szkic interpretacyjny / Tomasz Maciejewski // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2004/2005, nr 4, s. 50-60
 18. Czytamy polskie wiersze współczesne / Marek Adamiec. – Gdańsk 1997. – S. 59-66 : Czesław Miłosz „Do Jonathana Swifta” ; S. 123-127 : „Suknia w groszki”
 19. Czytanie Miłosza : wokół motywu ars poetica / Henryk Grodkowski // Język Polski w Szkole Średniej. – 1995/1996, z. 4 s. 60-67
 20. „Dolina Issy” Czesława Miłosza na tle polskiej tradycji literackiej / Alina Kowalczyk // Polonistyka 1983, nr 2, s. 94-104
 21. „Dolina Issy” Czesława Miłosza powrotem do korzeni : propozycja interpretacyjna dla klasy IV liceum i technikum / K. Zengel // Język Polski w Szkole Średniej. – 1993/1994, z. 1, s. 36-46
 22. „Dolina Issy” czyli poznawanie Miłosza / Maria Kamińska // Polonistyka. – 1992, nr 10, s. 599-605
 23. Dwa liryki Czesława Miłosza [Który skrzywdziłeś, Zaśpiew] / Bogdan Otrębski // Polonistyka. – 1989, nr 2, s. 87-92
 24. Dwugłos w obronie unicestwianych wartości : „Giordano Bruno” Leopolda Staffa i „Campo di Fiori” Czesława Miłosza // W : Lekcje poezji w szkole średniej. Cz. 2 / pod red. Stanisława Żaka. – Kielce 1993. – s. 77-89
 25. Jak analizować wiersze poetów współczesnych : poradnik dla uczniów i nauczycieli / Marek Bernacki. – Warszawa 2002. – S. 22-28 Czesław Miłosz „Miłość” ; S. 29-34 „Który skrzywdziłeś” ; S. 74-80 „Ars poetica” ; S. 105-109 „Dar” ; S. 211-220 „Dlaczego”
 26. Jak jest ukazany człowiek wobec przyrody? – na podstawie wiersza Czesława Miłosza „Wyprawa do lasu” : scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej / Iwona Birycka-Kowalska // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 3, s. 5
 27. Jak oglądać świat w klasie czwartej ? : poradnik dla nauczyciela / pod red. Danuty Chwistek i Elżbiety Nowosielskiej. – Poznań 2000. -  S. 215-222 : Czesław Miłosz „Ganek”
 28. Jak oglądać świat w klasie szóstej ? : poradnik dla nauczyciela / pod red. Danuty Chwistek i Elżbiety Nowosielskiej. – Poznań 2001. – S. 249-250 : Europa - :mieszkanie ludzi, psów, kotów i koni” ; Spójrzmy na świat inaczej („Ojciec objaśnia”, „Okno”, „Przypowieść o maku”)
 29. Jak osiągnąć szczęście? – Czesław Miłosz „Dar” : scenariusz lekcji języka polskiego w kl. II gimnazjum / Ewa Sokołowska // W : profesor.pl/publikacje, 15329, Scenariusze
 30. Jeszcze o utworach poetyckich w klasie VI / S.Rzęsikowska // Język Polski w Szkole IV-VI. – 1983/1984, z. 4, s. 52-63 (Cz. Miłosz „Przy-powieść o maku”)
 31. Konspekty lekcji języka polskiego klasa 8 / Halina Machulska, Alicja Pruszkowska // Drama. – 1996, nr 17, s. 18-20 („Ballada”)
 32. Kto jest artystą w wierszu Czesława Miłosza „Słońce” / Zdzisław Nowak // Warsztaty Polonistyczne. – 2001, nr 1, s. 20-25 [kl. V]
 33. Lekcja z Miłoszem : o wierności mowie ojczystej : (szkic metodyczny) / Alicja Krawczyk // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2004/2005, nr 3, s. 32-36
 34. Lekcje języka polskiego w gimnazjum : scenariusze, rozkład materiału (2) / Barbara Matusiak. – Warszawa 2001. – S. 126-133 : Czy życie muchy może być piękne? – „Gucio zaczarowany” Czesława Miłosza
 35. Lekcje języka polskiego w klasie V szkoły podstawowej : propozycja metodyczna / Maria Kubiczek, Jolanta Olejek, Barbara Stworowa. – Goleszów 1998. – S. 135-178 : Znaki Europy („Ojciec objaśnia” Czesława Miłosza)
 36. Materiały pomocnicze dla nauczycieli języka polskiego w klasach IV-VIII : rozkłady materiałów, konspekty, sprawdziany / pod red. Wery Rogacin. – Biała Podlaska 1996. – S. 13-14 Konspekt lekcji z języka polskiego w klasie IV ; Temat : Obserwujemy drogę przedstawioną w wierszu Czesława Miłosza
 37. Miejsce pod słońcem – „Ganek” Czesława Miłosza / Tomasz Maciejewski // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2003/2004, nr 2, s. 28-35
 38. Między hukiem a ciszą Apokalipsy – barwa, akustyka, koncepcja proroka (cykl lekcji) / Grażyna Tomaszewska // Język Polski w Liceum. – 2004/2005, nr 3, s. 9-41 („Piosenka o końcu świata”, „Piosenka o porcelanie”)
 39. Miłosz w oczach licealistów / Ewa Kołodziejczyk, Jan Zięba // Polonistyka. – 2002, nr 3, s. 170-174
 40. Miłosza Ballada o Matce Polce / Bogdan Otrębski // Polonistyka. – 1982, nr 4, s. 276-280
 41. Miłosza punkty widzenia / Anna Wiech // Polonistyka. – 1982, nr 4, s. 254-265
 42. Nad „Campo di Fiori” Miłosza / Z. Bąk // Polonistyka. – 1984, nr 9-10 s. 576-582
 43. Nauczanie języka polskiego w klasie 6 : książka przedmiotowo-metodyczna / Janina Dietrich, Janina Wójcik. – Warszawa 1985. – S. 361-364 : Czesław Miłosz „Przypowieść o maku”
 44. Nieco inaczej o „Balladzie” Czesława Miłosza / Krystyna Zając // W : Z doświadczeń polonistów szkół podstawowych : materiały metodyczne. – Bielsko-Biała 1990. – s. 84-87
 45. O człowieku, który rozsławił imię Polski na świecie : (propozycja metodyczna dla klasy IV, V i VI / Hanna Domańska // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2004/2005, nr 3, s. 37-49
 46. O kształtowaniu świata wartości w toku poznawania wierszy Czesława Miłosza / B. Dymara // Polonistyka. – 1982, nr 4, s. 265-275 [koncepcja cyklu lekcji – przykłady]
 47. O tym, jak patrzeć na świat (analiza wiersza Cz. Miłosza „Słońce”) / Danuta Pyrkosz // W : Materiały pomocnicze dla nauczycieli języka polskiego w klasach IV-VIII. – Biała Podlaska 1996. – s. 9-10
 48. Obłoki, Słońce, Miłość, Przypowieść o maku, Który skrzywdziłeś…czyli   o pojmowaniu poetyckiej służby przez Czesława Miłosza : propozycje metodyczne // W : Język polski w klasie VIII : propozycje metodyczne / red. Teresa Cieszyńska. – Poznań 1988. – s. 149-159
 49. Obraz w pracy nad liryką / Beata Pelczar, Wojciech Pelczar // Język Polski w Gimnazjum. – 2000/2001, z. 4, s. 18-21 („Piosenka o końcu świata” Cz. Miłosza)
 50. Od wieży Babel ku miłości i szczęściu : nad wierszami W. Szymborskiej, V. Havla i Cz. Miłosza / Iwona Morawska // W : Wiersze poetów XX wieku na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Cz. II. – Kielce 1998. – s. 41-62
 51. Opracowania lektur i wierszy dla wszystkich klas gimnazjum / pod red. Jerzego Jagodzińskiego i Ewy Rudnickiej. – Warszawa 2010. – S. 321-330 : Czesław Miłosz – wiersze („Który skrzywdziłeś”, „Miłość”, „Wiara”, „Piosenka o końcu świata”, „Wyprawa do lasu”)
 52. Poezja w szkole : propozycje rozwiązań metodycznych / Anna Wiech. – Słupsk. – S. 91-122 : Czesław Miłosz „Campo di Fiori”, „Który skrzywdziłeś”, „Miłość”, „Obłoki”, „Przypowieść o maku”, „Słońce”, „W mojej ojczyźnie”
 53. Polak – Europejczykiem : scenariusz lekcji języka polskiego w klasie II (edukacja europejska, edukacja filozoficzna) / Anna Arendt // Refleksje. – 2004, nr 5, s. 16-19 (Cz. Miłosz „Dziecię Europy”)
 54. Polskość i europejskość w eseistyce Czesława Miłosza i Andrzeja Wer-nera / K. Latawiec // Język Polski w Szkole Średniej. – 1991-1992, z. 1, s. 20-30
 55. Ponadczasowy charakter wiersza „Który skrzywdziłeś” Czesława Miłosza / Dorota Mackiewicz // W : Materiały pomocnicze dla nauczycieli języka polskiego w klasach IV-VIII / oprac. Wera Rogacin, Marianna Sawicka. – Biała Podlaska 1995. – s. 73-74
 56. Propozycje omówienia wierszy Cz. Miłosza „Ganek” i „Ojciec objaśnia” oraz K.I.Gałczyńskiego „Wizyta” w klasie V szkoły podstawowej w cyklu zatytułowanym „W stronę domu” / K. Bury // Język Polski w Szkole IV-VIII. – 1983/1984, z. 3, s. 50-53
 57. „Przypowieść o maku” Czesława Miłosza w klasie VI szkoły podstawowej / J. Cichoń // Język Polski w Szkole IV-VIII. – 1987/1988, nr 4, s. 466-469
 58. Rola poety w tropieniu zła wyrządzonego bliźniemu : rozważ problem interpretując i analizując utwór „Który skrzywdziłeś” Czesława Miłosza / Agnieszka Karczmarek // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 3, s. 3-5
 59. Scenariusze lekcji języka polskiego dla gimnazjum / Aneta Hwozdyk // Aura. – 2002, nr 4, dod. Prace konkursowe nr 3, s. 5-8 : Z wizytą w leśnym teatrze – Cz. Miłosz „Wyprawa do lasu”
 60. Skarb w słowa zaklęty : scenariusze lekcji dla klasy 1 gimnazjum / Ewa Horwath, Joanna Majchrzak. – Warszawa 2004. – S. 31-33 : Ziemia jako poemat, słońce jako artysta
 61. Skarb w słowa zaklęty : scenariusze lekcji dla klasy 2 gimnazjum / Ewa Horwath, Joanna Majchrzak. – Warszawa 2005. – S. 27-30 : Nadzieja to nieodparte dążenie…
 62. Skrzydła (nie)połamane : szkice o literaturze polskiej / Feliks Tomaszewski. – Kielce 1998. – S. 93-100 : Czesław Miłosz „Ballada”
 63. Słowo i obraz : dzieło plastyczne na lekcjach języka polskiego (propozycja metodyczna dla klasy III gimnazjum) / Aleksandra Chomiuk // Język Polski w Gimnazjum. – 2002/2003, nr 4, s. 26-31 („Zaklęcie” Cz. Miłosza i „Wielka rodzina” R.Magritte’a)
 64. Spotkanie z poezją w klasach IV-VIII. Cz. 1 / wybór i komentarz Elżbieta Doroszkiewicz, Maria Furtak, Krystyna Staszewska. – Kielce 1992. – S. 55-57 : Czesław Miłosz „Droga”, „Ojciec w bibliotece” (kl. V) ; S. 90-92 Czesław Miłosz „Przy piwoniach”, „Miłość” (kl. VI)
 65. Spotkanie z poezją w klasach IV-VIII. Cz. 2 / wybór i komentarz Elżbieta Doroszkiewicz, Maria Furtak, Krystyna Staszewska. – Kielce 1992. – S. 83 : Czesław Miłosz „Który skrzywdziłeś”
 66. Taki obraz odbija się w wodzie : analiza wybranych tekstów literackich / Henryk Gradkowski. – Jelenia Góra 1994. – S. 71-79 : Wybrane wiersze Czesława Miłosza („Wstęp”, „Zaklęcie”, „Odbicie”)
 67. Uczyć radośnie i twórczo : scenariusze lekcji języka polskiego dla nauczycieli klas IV-VI / Elżbieta Pełzowska. – Łódź 1999. – S, 38-42 : Czesław Miłosz „Droga”
 68. „Unde malum?: : literackie „surowce wtórne” / Alina Biała // Polonistyka. – 2001, nr 8, s. 472-475
 69. „Unde malum?” – pytają i odpowiadają T. Różewicz i Cz. Miłosz / Joanna Dąbrowska // Język Polski w Liceum. – 2003/2004, nr 4, s. 29-37
 70. W obliczu końca świata – „Piosenka o końcu świata” Czesława Miłosza / Barbara Hryniewicz //W : Rozważania interpretacyjne wokół twórczości poetów współczesnych wpisane w kreatywne działania uczniów : materiały metodyczne / pod red. Urszuli Roman. – Białystok 2000. – s. 7-10
 71. W cieniu „człowieka prostego” : porównawcza analiza wierszy Adama Ważyka „Rzeka” i Czesława Miłosza „Który skrzywdziłeś” / Jarosław Górnicki // Polonistyka. – 1996, nr 8, s. 547-549
 72. W klasie maturalnej : książka nauczyciela polonisty / Bożena Chrząstowska, Ewa Wiegandtowa, Seweryna Wysłouch. – Poznań 1999. – S. 196-198 : Kochanowski i Miłosz : interpretacja porównawcza
 73. W ogrodzie świata : przewodnik dla nauczyciela : język polski VIII / Janina Dietrich. – Warszawa 1994. – S. 78-80 : Analizy wybranych wierszy : Czesław Miłosz „Który skrzywdziłeś”
 74. „Widzę tam na dnie” / S. Jaworski // Polonistyka. – 1989, nr 2, s. 83-87
 75. Wiersz Czesława Miłosza „Który skrzywdziłeś” głosem przeciwko złu     i krzywdzie / Halina Machulska, Alicja Pruszkowska // Drama. – 1997,  nr 21, s. 18-19
 76. Wiersze Czesława Miłosza w szkole podstawowej / Anna Wiech // W : Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego uczących w  klasach IV-VIII : propozycje rozwiązań metodycznych nowych zagadnień programowych. – Koszalin 1983. – s. 30-41 („Campo di Fiori”, „Który skrzywdziłeś”, „Przypowieść o maku”)
 77. Wiersze Czesława Miłosza i proza Olgi Tokarczuk / Stanisław Bortnowski // Warsztaty Polonistyczne. – 1997, nr 1, s. 33-40
 78. Wyrazić i nauczyć słowem / wybór konspektów lekcji literackich w kl. Iv-VIII / Elżbieta Gałczyńska, Romuald Jabłoński, Elżbieta Szczepańska. – Płock 1998. – S. 48-50 : Czesław Miłosz „Ojciec objaśnia”
 79. „Zapomnieli, synku o tobie…” Czesław Miłosz : „Ballada”/ Halina Mioduńska, Alicja Pruszkowska // Drama. – 1996, nr 17, s. 18-19
 80. „Zniewolony umysł” Czesława Miłosza jako rzecz godna naszej uwagi polonistycznej / Antoni Mackiewicz // Język Polski w Szkole Średniej. – 1990/1991, z. 2. s. 28-44

 

Oprac. Aniela Maciejczuk
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny
CEN Białystok

sohbet hatları sohbet telefonları canlı sohbet hattı sohbet telefonları canlı numaraları