Zapraszamy

Uczestniczymy
Struktura


Biblioteka Pedagogiczna  znajduje sie w strukturze Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Funkcję wicedyrektora pionu bibliotecznego pełni Anna Krawczuk.

Funkcjonują wydziały: Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz Wydział  Udostępniania Zbiorów.