Counter

Liczba odwiedzin:
© Copyright 2000 FTLS (Tyndiuk Frédéric). All rights reserved.

Scenariusz wystawy „ Czar starych książek”

Autor/autorzy: 
Jolanta Kosobko Jolanta Mieleszko Jolanta Jakubowska - nauczyciele bibliotekarze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Białymstoku


Scenariusz wystawy „ Czar starych książek”

Cele ogólne:
- zaznajomienie uczniów z historią książki i drukarstwa
- pokazanie różnic między książką drukowaną przed stu laty, a obecnie
- wyrabianie w uczniach potrzeby poszanowania starych ksiąg, które są cenną  pamiątką rodzinną i niejednokrotnie mają dużą wartość materialną

Materiały:
- stare książki naszej biblioteki
- pozycje pozyskane z zaprzyjaźnionych bibliotek
- stare książki uczniów z własnych domowych zbiorów
- tabliczki gliniane, woskowe, zwój papirusowy, wykonane przez uczniów aktywu bibliotecznego
- materiały dotyczące informacji na temat historii książki

Miejsce wystawy: biblioteka szkolna

Kompozycja:

Pośrodku biblioteki ustawiono stoliki, na których rozłożone zostały eksponaty wchodzące w skład wystawy. Wystawę przyozdobiono piórem i starym kałamarzem. Rozłożono najstarsze formy książki, a mianowicie tabliczki gliniane, woskowe, zwój papirusowy – wykonane przez uczniów aktywu bibliotecznego. Nad nimi napis „Czar starych książek”. Oto niektóre pozycje książkowe:

  • Dzieła Adama Mickiewicza z 1885r.
  • Dzieła Jana Kochanowskiego z 1884r.
  • Kordian Juliusza Słowackiego z1946r.
  • Kościuszko pod Racławicami z 1916r.
  • Nowe Ateny Benedykta Chmielowskiego, reprint wydania
  • Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza z 1939r.
  • Pamiętnik chłopa nauczyciela Kazimierza Deczyńskiego z 1949r.
  • Poezye Juliusza Słowackiego z 1899r.
  • Utwory Bolesława Prusa z 1909r.

Wystawie towarzyszyły gazetki na temat „Historia książki” i „Dzieje książki”, które miały na celu uzmysłowienie uczniom jak cennym rzadkim przedmiotem była kiedyś książka i jak przebiegał proces jej powstawania na przestrzeni wieków.

Opublikowano 14 grudnia 2009r.