Counter

Liczba odwiedzin:
© Copyright 2000 FTLS (Tyndiuk Frédéric). All rights reserved.

Kiermasz podręczników używanych


 

2012-09-25

Kiermasz podręczników używanych

W drugim tygodniu września odbyła się zbiórka i rejestracja używanych podręczników, przeznaczonych do sprzedaży na kiermaszu. Bibliotekarki poprzedziły to działanie konsultacjami z nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych na temat książek, z których uczniowie będą korzystać w roku szkolnym 2012/2013.

Uczniowie klas programowo wyższych mogli przynieść podręczniki, które chcieli sprzedać młodszym koleżankom i kolegom. W ten sposób Ci odpowiedziało na potrzeby uczniów i rodziców, biorąc pod uwagę fakt, że wrzesień jest miesiącem wzmożonych wydatków na potrzeby szkolne. Praca uczennic z koła bibliotecznego polegała na:

  1. Promocji przedsięwzięcia na terenie szkoły (plakaty, ogłoszenie drukowane i informacja przekazana każdej klasie w formie komunikatu).
  2. Sprawdzeniu każdego podręcznika – jego stanu, proponowanej ceny i nazwiska sprzedającego.
  3. Rejestracji podręczników w tabeli opracowanej w programie Word.
  4. Ułożeniu podręczników do sprzedaży.
  5. Rejestracji sprzedanych podręczników i kwot uzyskanych za każdy z nich.

Szansę na zakup podręczników w korzystnych cenach miał każdy uczeń. Z kiermaszu należało wyłączyć uczniów klas I, którzy – realizując zapisy Nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego – są zobowiązani zakupić aktualne, nowe podręczniki. Łącznie do sprzedaży przyjęto 143 egzemplarze. Największym zainteresowaniem cieszyły się książki do języka angielskiego, języka polskiego, chemii i matematyki.
Kiermasz – będący działaniem cyklicznym - zorganizowali uczniowie z Koła Bibliotecznego pod opieką Pani Moniki Chorko.


2010-10-21

Jak włączyć się w organizację Quizu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych?

Dnia 8 października 2010 roku odbył się w Zespole Szkól Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach Quiz wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Rywalizacja była okazją do upamiętnienia 20 rocznicy zjednoczenia Niemiec.
Przedsięwzięcie koordynował Pan Leszek Gulewicz – germanista, który podjął usystematyzowane działanie w porozumieniu z przewodniczącą zespołu języków obcych – Panią Iwoną Łapińska i Panią Moniką Chorko ze szkolnego Centrum Informacyjnego.
Quiz został poprzedzony cyklem zajęć poszerzających wiedzę uczniów o tradycjach, kulturze i historii Niemiec, Austrii, Szwajcarii*.
Germanista przygotował w tym celu szereg multimedialnych prezentacji tematycznych i pozwolił uczniom na pracę metodą projektu pn. Poznajemy kraje niemieckojęzyczne.
W szkolnym CI zgromadzono materiały prasowe i broszurowe o podejmowanej tematyce. Na komputerowych stanowiskach uczniowskich Pani Monika Chorko opracowała zestawienie bibliografii ułatwiającej nauczycielom przygotowanie quizu a uczniom zdobycie niezbędnych informacji.


2010-10-07

 

Kiermasz podręczników używanych

Z książkami jest tak, jak z ludźmi: bardzo niewielu ma dla nas ogromne znaczenie.
Reszta po prostu ginie w tłumie.

Wolter

W drugim tygodniu września odbyła się zbiórka i rejestracja używanych podręczników, przeznaczonych do sprzedaży na kiermaszu. Bibliotekarki poprzedziły to działanie konsultacjami z nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych na temat książek, z których uczniowie będą korzystać w roku szkolnym 2010/2011.
Uczniowie klas programowo wyższych mogli przynieść podręczniki, które chcieli sprzedać młodszym koleżankom i kolegom. W ten sposób CI odpowiedziało na potrzeby uczniów i rodziców, biorąc pod uwagę fakt, że wrzesień jest miesiącem wzmożonych wydatków na potrzeby szkolne.
Praca uczennic z koła bibliotecznego polegała na:

  • promocji przedsięwzięcia na terenie szkoły (plakaty, ogłoszenie drukowane i informacja przekazana każdej klasie w formie komunikatu),
  • sprawdzeniu każdego podręcznika – jego stanu, proponowanej ceny i nazwiska sprzedającego,
  • rejestracji podręczników w tabeli opracowanej w programie Word (wzór tabeli w załącznikach),
  • ułożeniu podręczników do sprzedaży,
  • rejestracji sprzedanych podręczników i kwot uzyskanych za każdy z nich. (we wspomnianej tabeli)

Szansę na zakup podręczników w korzystnych cenach miał każdy uczeń. Łącznie do sprzedaży przyjęto 262 egzemplarze. Największym zainteresowaniem cieszyły się książki do języka angielskiego. Na drugim miejscu były podręczniki do języka polskiego i historii. Książki do matematyki i chemii sprzedawano w bardzo korzystnych cenach.
Kiermasz zorganizowały uczennice z Koła Bibliotecznego pod opieką Pani Moniki Chorko. Jest to działanie cykliczne. Warto jednak zauważyć, że w tym roku wzbudziło ono bardzo duże zainteresowanie młodszych roczników.
Sprzedaż zakończono wypłatą pieniędzy lub wydaniem podręczników, których nie sprzedano. Każdą wypłatę lub odbiór podręczników uczniowie potwierdzali czytelnym podpisem w tabeli z zarejestrowanymi podręcznikami.


Oprac. tekstu i foto - Monika Chorko

 

Szkoła: 
Łapy, Centrum Informacyjne ZSM im. Stefana Czarnieckiego:
ZałącznikRozmiar
Kiermasz podręczników - wzór tabeli kupna - sprzedaży.doc35.5 KB