Counter

Liczba odwiedzin:
© Copyright 2000 FTLS (Tyndiuk Frédéric). All rights reserved.

„Uwierz w siebie”. Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii.

Autor/autorzy: 
Joanna Andrzejuk - nauczyciel bibliotekarz BP CEN Filia w Bielsku Podlaskim


Cele zajęć:

 • uświadomienie swoich mocnych i słabych stron;
 • budowanie poczucia własnej wartości

Uczestnicy: uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

Czas: 60 min.

Metody, formy pracy, materiały i środki:

 • metody: czytane, dyskusja, plastyczne
 • środki: tekst literacki „Fik i Mik” R. Królikowskiego z Bajkoterapia, czyli dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać (Nasza Księgarnia 2009)
 • materiały: karteczki do metody „słoneczko”, długopisy, papierowe kółka, kartki kolorowego papieru, kleje.

Literatura: Bajkoterapia, czyli dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać (Nasza Księgarnia 2009)

Przebieg zajęć:

 1. Część wprowadzająca.
  1. Powitanie dzieci. Omówienie tematu spotkania. Informacja o obchodach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.
  2. Przedstawiamy się. Każde dziecko po kolei przedstawia się imieniem, trzymając w ręku przekazywaną zabawkę pluszową.
 2. Część zasadnicza.
  1. Swobodne wypowiedzi uczniów o zaletach książek.
  2. Skojarzenia do wyrazu <książka>. Metoda Słoneczko.
  3. Odczytanie opowiadania pt. „Fik i Mik”
  4. Dyskusja o tekście wspomagana pytaniami prowadzącego.
  5. Ocena zachowań bohaterów i emocji jakie im towarzyszyły w poszczególnych sytuacjach.
  6. Wykonanie biedronki techniką origami. Wypisanie na jej skrzydełkach swoich mocnych stron, zalet.
 3. Podsumowanie zajęć.
  1. Uświadomienie dzieciom, że każde z nich potrafi robić coś szczególnie dobrze; że każdy jest kimś wyjątkowym i że posiada wiele zalet, tylko trzeba je odszukać w sobie, uświadomić, że jest się w ich posiadaniu.

oprac. Joanna Andrzejuk
Biblioteka Pedagogiczna CEN
Filia w Bielsku Podlaskim