Counter

Liczba odwiedzin:
© Copyright 2000 FTLS (Tyndiuk Frédéric). All rights reserved.

"Nasz chleb powszechni". Scenariusz montażu słowno - muzycznego dla klas IV

Autor/autorzy: 
Śliwińska Dorota, nauczyciel bibliotekarz SP 50 w Białymstoku

Cele:

 • kształcenie umiejętności recytatorskich : prawidłowej interpretacji wierszy, wymowy oraz dykcji,
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych poprzez popularyzację polskiej poezji,
 • rozwijanie twórczej wrażliwości i umiejętności właściwego odbioru utworów poetyckich i muzycznych,
 • wdrażanie do poszanowania chleba jako produktu pracy wielu ludzi,
 • zapoznanie z procesem wypieku chleba oraz towarzyszącymi mu ludowymi obrzędami i tradycjami.

Uczestnicy:

 • dziesięcioro dzieci z klas III i IV.

Pomoce dydaktyczne:

 • wiklinowe koszyki , lniane serwetki i różne rodzaje pieczywa po jednym każdemu dziecku, magnetofon.

Czas trwania:

 • około 30 minut.
************

Pieśń dożynkowa ,, Plon niesiemy plon” muz. i sł. Stanisław Bugajski , wykonanie: Zespół Pieśni i Tańca ,,Słowianki”.

Uczeń 1:
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
podnoszą z ziemi przez uszanowanie
dla darów nieba tęskno mi Panie...
(Cyprian Kamil Norwid ,, Moja piosnka” fragmenty )

Uczeń 2:
Użyzniona już rola, wyplemione już chwasty
Pada ziarno na pola, pracą naszą wyrasta
Już zieleni się w glebie, już się słońcem bogaci
Bóg nakarmi dziś chlebem: dzieci, mężczyzn, niewiasty.

Przy warsztatach i krosnach, w ulic zgiełku i gwarze
Wieść przebiega radośnie, rozjaśniają się twarze
Wiatr kłosami kolebie, ciągłe lato je złoci
Bóg zamieszkał w tym chlebie w swej niezmiernej dobroci.

Rośnie chleb biały chleb pod niebem jak cisza łagodnym
Żeby nikt nigdy już nie był nigdy głodny........
(Marek Błażejewski ,, Rośnie chleb” )

Piosenka ,,Szumią kłosy ojczystej ziemi” muz. Anna Markiewicz –sł. Hanna Łochocka wykonanie zespół dziecięcy ,, Ziarenka” pod kierunkiem Ewy Wilimów.

Uczeń 3:
A B C
Chleba chcę, lecz wiedzieć mi się godzi
Z czego też ten chleb się rodzi?

D E F
Naprzód siew, rolnik orze ziemię czarną
I pod skibę rzuca ziarno.

I K J
Ziarno w lot zakiełkuje w ziemi łonie
I kłos buja na zagonie.

L i Ł
Gdy już cel osiągnięty gospodarza,
Zboże wiozą do młynarza.

M N O
Każde zdzbło za obrotem kół kamienia
W białą mąkę się zamienia.

P Q S
To już kres z młyna piekarz mąkę bierze
I na zacier rzuca w dzierze.

R T U
I co tchu w piec ogromny wkłada ciasto
By chleb miały wieś i miasto.

W X Z
I chleb wnet gotowy jest.
Patrzcie ilu rąk potrzeba, aby mieć kawałek chleba.
(Władysław Bełza ,, Abecadło o chlebie”)

Uczeń 4:
Powinno się być dobrym jak chleb,
Powinno się być jak chleb
Który dla wszystkich leży na stole,
Z którego każdy może kęs dla siebie ukroić
I nakarmić się ,jeśli jest głodny.
(Adam Chmielowski ,, Bądź dobry jak chleb”)

Uczeń 5:
Wiecznie tak samo jeszcze jak za czasów Piasta
po łokcie umączone ręce dzierżąc w dzieży,
zakwasem zaczyniony chleb ugniata świeży
przejęta swym odwiecznym obrządkiem niewiasta.
Gdy wedle doświadczenia niechybnych probierzy
nazajutrz ugniot miary właściwej dorasta,
pierzyną ciepłą kryje ciało ciasta
kędy cierpliwie pory wypieku doleży.

I uklepawszy w płaskie półkule miąż miękki
w gorący piec je wsuwa na długiej kociubie,
skąd roztaczając zapach kuszący i miły.
Wychodzą wnet pożywne razowe bochenki,
brunatne i okrągłe ku piekarki chlubie
jak widnokrąg zaoranych pól co chleb zrodziły.
(Leopold Staf ,,Chleb’’)

Pieśń "Dla chleba” muz. i sł. Michał Bałucki wykonanie Zespół Ludowy Pieśni i Tańca ,,Śląsk’’.

Uczeń 6:
Chleb dzieli dłoń matczyna
błogosławi ten chleb Boży
kreśli Krzyż na tym bochenku,
bo szanuje ten dar Boży.

Szanuj dziecko kromkę chleba
nie wyrzucaj go na śmieci,
zrozum że na tym świecie
głoduje bardzo wiele dzieci.
(Maria Cieślicka ,, Nasz chleb”.)

Uczeń 7:
Dzieżę mama przykulała
i przy piecu postawiła
mąkę żytnią w nią nasiała
w wieczór zakwas rozczyniła.

Wczesnym rankiem dosypała
do zakwasu mąki wiele,
wszystko razem wymieszała
i przykryła deklem dzieżę.

Ciasto rosło wyśmienicie,
zapachem dom napełniło
woń rozniosła się po świecie
gdy pieczenie chleba było.
(Anna Górska ,, Pieczenie chleba”.)

Pieśń "Trojak ” muz. Stanisław Hadyna- sł. Michał Bałucki, wykonanie Zespół Ludowy Pieśni i Tańca ,,Śląsk”.

Uczeń 8:
Pod ciężarem kłosów gną się żółte słomki,
czas już bochen chleba wypiec z pierwszej mąki.
Wielkie koło młyńskie z mąki białej świeżej
wykulane w rękach, wyrośnięte w dzieży.

Taki aż chrupiący i pachnący polem
posypany makiem upstrzony kąkolem.
Czas już kołacz żniwny niekrajany nożem,
podawany z solą na stół nasz położyć.

Czas połamać ręką ten żniwny opłatek,
tak po staropolsku za ziemi dostatek.
(Karolina Kusek ,, Czas na żniwa”.)

Uczeń 9:
Trochę wody , mąki , jajko
deko drożdży , szczypta soli
i już chlebek w piecu rośnie
będzie pyszny jedz do woli.

polski chleb to smak i zdrowie
czy z południa , czy z północy
każdy Polak wie co robi
je więc chleb by nabrać mocy.

Czy na miodzie czy też z pestką
ciemny , jasny czy mieszany
wybór mamy bardzo wielki
więc na chlebek zapraszamy.
(Piotr Płoński ,, Polski chleb”.)

Przyśpiewka żniwna ,, Otwórzcie nam już złoty łan” sł. i muz. autor nieznany wykonanie Zespół Pieśni i Tańca ,, Słowianki”.

Uczeń 10:
Chlebek pyszny, chlebek świeży
dziś na moim stole leży,
więc kanapki dobre zrobię,
zjem je sama dam je Tobie.

A jak chleba się najemy,
to pięknie podziękujemy:
tym co ziarna posadzili,
tym co mąkę tę zmielili,
tym co chleb ten nam zrobili:
DZIĘKUJEMY!

Zakończenie:
Dzieci śpiewają piosenkę na melodię pląsu pt.,, Mało nas” i częstują zgromadzonych widzów pieczywem z koszyczków.
,,Mało nas, mała nas do pieczenia chleba
jeszcze nam, jeszcze nam więcej dzieci trzeba.
Dużo nas, dużo nas do jedzenia chleba
szanuj więc, szanuj więc każdy kąsek chleba.
Pamiętajcie mili, taka nasza wola
Dzielmy się wszyscy chlebem dookoła.”

Bibliografia:

 1. Poezja polska 1914 – 1939 antologia. Wybór i oprac. R. Matuszewski, S. Pollak. Warszawa:Czytelnik 1984
 2. Strofy o pracy – antologia. Wybór i opr. G. Konecka, R. Matuszewski. Warszawa: Iskry 1980
 3. Na słoneczne i deszczowe dni - wiersze, opowiadania, teatrzyki. Wybór i oprac. T. Dziurzyńska, H. Ratyńska, E. Stójowa. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1999


Opublikowano 9 grudnia 2003r.