Counter

Liczba odwiedzin:
© Copyright 2000 FTLS (Tyndiuk Frédéric). All rights reserved.

"Kwiecień miesiącem pamięci narodowej". Scenariusz audycji w formie apelu poległych

Autor/autorzy: 
Anna Sieśkiewicz, nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku


„Etiuda rewolucyjna” F. Chopina

I.
Rodacy, koledzy, towarzysze broni.
Synowie i córki narodu polskiego, którzyście w mundurach czy w stroju cywilnym jednako toczyli śmiertelną walkę o życie i wolność narodu, o godność i honor ojczyzny naszej – Polski.
Rodacy, którzyście wierni „umiłowanej ojczyźnie” i hasłu ojców naszych „Bóg, honor i ojczyzna” krwią swoją w walce z wrogami zrosili pola Polski, Francji i Anglii, Białorusi i Ukrainy, Libii i Norwegii, Rosji, Belgii i Włoch, Holandii i Jugosławii.
Żołnierze polscy, którzyście ojczyźnie naszej oddali to, co najdroższe – życie swoje...

Wzywam Was do apelu...

„Wojenko, wojenko...”

II.
Wzywam Was, którzyście we wrześniu 1939 roku trwali do końca na straconych placówkach.
Wzywam Was, bohaterowie Westerplatte, obrońcy Gdyni i Katowic, żołnierze bitwy w Borach Tucholskich i nad Bzurą, żołnierze spod Kocka, obrońcy Warszaw, Modlina i Helu.

„Hej strzelcy wraz...”

III.
Wzywam Was, którzyście podejmowali walkę wszędzie, gdzie spotkaliście się z wrogiem.
Was wzywam, bohaterowie Narwiku, Was, obrońcy Tobruku, obrońcy ziemi francuskiej, bohaterowie La Grande / La Grand /, Saint Hippolite /Sę Ipolit /, Montmirail / Mąmiraj /, Dreux / Dre /.
Wzywam Was do apelu...

„Piechota”

IV.
Wzywam Was, którzyście na morzach i w przestworzach powietrznych świata rozsławili imię Polski.
Was wzywam, marynarze polscy, obrońcy brytyjskich wybrzeży, bohaterowie konwojów do Murmańska, bojownicy walk o Morze Śródziemne.
Was wzywam lotnicy polscy, obrońcy Londynu, bohaterowie bitwy o Anglię i wypraw bombowych na ziemię wroga.
Wzywam Was do apelu...

„To my, Dywizjon 303”

V.
Wzywam Was, bojownicy ruchu oporu w kraju, ofiarni żołnierze armii podziemnej, łączniczki i kolporterki.
Was wzywam, żołnierze Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, harcerze i członkowie wszystkich organizacji i ugrupowań, którzy za Polskę walczyli i jej swe życie oddali. Wzywam Was, obrońcy straconych barykad, żołnierze „Zośki” i „Parasola”, Was, „Czwartacy”.
Ciebie wzywam, najofiarniejsza młodzieży warszawska. Was wszystkich wzywam, którzyście krwią swoją hojnie zbroczyli ulice i place naszej stolicy.
Was wzywam do apelu...

„Warszawskie dzieci”

VI.
Wzywam Was, żołnierze tułacze, coście przez Apeniny czy La Manche / La Mansz / szukali drogi do wolności.
Was wzywam, zdobywcy Monte Cassino, Ancony, Bolonii, Was, bohaterowie Falaise / Falez / i Chambois / Szambua /, wyzwoliciele Bredy, Was, tragiczni bohaterowie Arnhem.
Wzywam Was do apelu...

„Czerwone maki na Monte Cassino”

VII.
Los wojenny rozproszył Polaków po lądach i morzach świata. Mogiły najlepszych synów ojczyzny znaczą szlaki polskich wędrówek, walk i czynów bohaterskich w krajach Zachodu i Wschodu, Północy i Południa. Ale serca ich na zawsze pozostały w ojczyźnie. Nie możemy zapomnieć imion i poświęcenia tych, którzy w walce o wolność Polski oddali to, co mieli najdroższego – życie.

„Etiuda rewolucyjna” F. Chopina.

Opublikowano 14.VII.2003r.