Counter

Liczba odwiedzin:
© Copyright 2000 FTLS (Tyndiuk Frédéric). All rights reserved.

Test ze znajomości lektury "Opowieść wigilijna"

Autor/autorzy: 
Halina Iwaniuk, nauczyciel bibliotekarz Zespółu Szkół DNJB w Hajnówce


Pracuję w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce. Moi czytelnicy to uczniowie gimnazjum i liceum. Uczniów liceum kilka lat wstecz ogarnęła moda na czytanie streszczeń a nie całych lektur.

Ostatnio zauważyłam, iż coraz częściej uczniowie gimnazjum pytają o streszczenia do swoich lektur. Dlatego też postanowiłam opracować krótki, lecz szczegółowy test do sprawdzenia treści z lektury "Opowieść wigilijna".

Mam nadzieję, iż mój test może okazać się pomocny nauczycielom z języka polskiego przy omawianiu lektury.

Test

1. Kto jest autorem książki „Opowieść wigilijna”?
........................................................................................................
2. W jakim mieście toczy się akcja książki?
........................................................................................................
3. Kto jest głównym bohaterem książki?
........................................................................................................
4. W okresie jakich świąt toczy się akcja książki?
........................................................................................................
5. Gdzie pracuje główny bohater książki?
........................................................................................................
6. Kim był główny bohater?
........................................................................................................
7. Po co przyszedł siostrzeniec Scrooga?
........................................................................................................
8. Z kim mieszkał główny bohater?
........................................................................................................
9. Kto odwiedził w nocy Scrooga?
........................................................................................................
10. Kogo zapowiedział przyjaciel Marley?
........................................................................................................
11. Jak się nazywał pierwszy duch?
........................................................................................................
12. Gdzie zaprowadził i kogo ukazał duch przeszłości?
........................................................................................................
13. Jak się nazywał drugi duch?
........................................................................................................
14. Do kogo zaprowadził duch Scrooga?
........................................................................................................
15. Jak się nazywał ostatni duch?
........................................................................................................
16. Co pokazał trzeci duch?
........................................................................................................
17. Co obiecywał Scrooge trzem duchom?
........................................................................................................
18. Od czego zaczął świętowanie Ebenezer Scrooge?
........................................................................................................
19. Jaki prezent podarował rodzinie Boba Cratchita z okazji świąt?
........................................................................................................
20. U kogo Scrooge zjadł świąteczny obiad?
........................................................................................................
21. Jak się zachował Ebenzer Scrooge wobec spóźnienia swego pracownika?
........................................................................................................

Odpowiedzi do testu:

Ad.
1. Charles Dickens
2.Londyn
3.Ebenezer Scrooge
4.W okresie Świąt Bożego Narodzenia
5.Kantor; firma Scrooge i Marley
6.Sknera, dusigrosz, skąpiec
7.Zaprośić na Święta Bożego Narodzenia
8.Sam
9.Duch zmarłego przyjaciela Marleya
10.Odwiedziny trzech duchów
11.Duch przeszłości
12.Do domu rodzinnego,szkoły, lata dzieciństwa i małego Scrooge
13.Duch teraźniejszości
14.Do domu siostrzeńca i domu pomocnika Boba; na ulice Londynu
15.Duch przyszłości
16.Grób Scrooge
17.Poprawę, świętować Święta Bożego Narodzenia
18.Od spaceru po mieście i uśmiechania się do ludzi
19.Pieczonego indyka
20.U siostrzeńca i jego rodziny
21.Podwyższył pensję i złożył życzenia świąteczne.


Opublikowano 4.XII.2002r.