Counter

Liczba odwiedzin:
© Copyright 2000 FTLS (Tyndiuk Frédéric). All rights reserved.

Scenariusz zajęć bibliotecznych dla klasy III: "Jak jest zbudowana książka?"

Autor/autorzy: 
Urszula Markowska - nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół Nr 3 SP Nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku


Cele: Uczeń:

 • umie nazwać części składowe zewnętrznej i wewnętrznej budowy książki;
 • wie jakie są charakterystyczne elementy budowy książki;
 • wie co jest główną częścią książki
 • wie jakie informacje zawiera karta tytułowa;
 • umie posługiwać się spisem treści;

Metody: pogadanka, praca z książką,

Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Środki: zagadki, karty pracy, ilustracja, napisy ,krzyżówki, książki Makuszyńskiego ,,Awantura o Basię’’

Przebieg:

 1. Powitanie
 2. Rozwiązanie zagadki:

  ,,Czarne mrówki stoją rzędem
  aż się maci w głowie
  Jeśli w ręce brać ją będę
  Wiele z niej się dowiem’’ (książka)

 3. Dzisiaj zaproszę was w świat książki. Na ławkach leżą kartki z obrazkami. Spróbujcie skojarzyć obrazek z tytułem książki. (Przypomnienie jak piszemy tytuły książek)

  ..............................................
  ..............................................
  ..............................................
  ..............................................
  ..............................................
  ..............................................

 4. Na dzisiejszej lekcji poznamy budowę książki. 
  • zewnętrzna:
   • oprawa
   • okładka
   • grzbiet
    • - Co znajduje się na okładce i grzbiecie waszych książek?
     Ucz. otrzymują np. książkę ,,Awantura o Basię’’ Makuszyńskiego.
    • - Wskażcie w swoich książkach okładkę i grzbiet.
    • - Co znajduje się na okładce i grzbiecie?( imię i nazwisko autora, tytuł)
    • Nauczyciel zwraca uwagę na różne wykonanie opraw (okładka lakierowana, miękka, twarda)
  • Wewnętrzna budowa książki: (nauczyciel umieszcza napisy na tablicy)
    • - Wklejka ( wewnętrzna część okładki, która wzmacnia ks.)
    • - Tytulatura ( imię i nazwisko autora, tytuł, podtytuł, kolejność wydania, rok wydania, adres wydawniczy) – ucz odczytują podane elementy
    • - Tekst wprowadzający (wstęp, przedmowa)
    • - Tekst główny ( rozdziały)
    • Część pomocniczo- informacyjna (spis treści)
    • Najpierw nauczyciel wskazuje elementy potem ucz. wyszukują je w swoich egzemplarzach.
 5. Uzupełnienie luk na kartce tytułowej

  Sprawdzenie poprawności wykonanego zadania

 6. Ewaluacja - rozwiązanie krzyżówki

  1. Popularna na całym świecie książka A. Lindgren
  2. Najważniejsza część oprawy zabezpieczająca książkę.
  3. Autor ,,Kaczki dziwaczki’’ i ,,Lenia’’
  4. Popularny katolicki program telewizyjny
  5. Co ja widzę ładne ptaszki . Proszę, proszę – ładna heca,
   Będę miała smaczny obiad ,zaraz wsadzę was do pieca. (Tytuł bajki)
  6. Zamieniło się w pięknego łabędzia.
  7. Miś o bardzo małym rozumku.
  8. Może być miękka, twarda, lakierowana, tworzy ją grzbiet i okładka.
  9. Spis części i rozdziałów.
  10. Zawiera imię i nazwisko autora.
  11. Jestem biedna sierotka nikt mnie teraz nie kocha nie lubią mnie siostrzyczki krzyczy na mnie macocha.
  12. Królewna, która ukłuła się wrzecionem.
  13. Królewna …………  i siedmiu krasnoludków.
  14. Oto zagadka książkowa .Dziesięć liter ma to słowo a na końcu jest w nim ,,teka’’. Książka tam na ciebie czeka.

   Litery z zamalowanych pól dadzą hasło: (Dobrze znasz świat książek)
   Hasło................................................................................

Opublikowano 28 kwietnia 2009r.